Casirco GG

Fuxhingst född 5 juni 2020 

Mest känd som Popcorn eller Poppi

e Casanova Hästak

u Ibamena Gii