Vitafloor – Vibrationsgolv

Gammelgård har ”good vibrations”!

hästar1_1Vibrationsgolvet Vitafloor finns på Gammelgård och är en norsk innovation som på många olika sätt förbättrar hästens välmående och påskyndar läkning av vissa skador.

Vitafloor är originalet när det gäller vibrationsgolv. Vi har en hel box som vibrationsgolv och hästen är därmed inte uppbunden som många av kopiorna. Det innebär att hästen kan ställa sig på olika sätt och visa hur det känns. Genom att studera vad hästen gör uppe på golvet kan man få mycket information kring statusen på hästen.

Flera stora tränare inom trav, galopp och hoppning använder Vitafloor runt om i Europa och även i Dubai. T.ex. så har Springfield Farm ett Vitafloor till sina hästar.

På humansidan kommer vibrationsidén ursprungligen från NASA och deras astronautprogram. Numera är en vibrationsplatta vanlig på de flesta gym. Dock har människor och hästar inte samma frekvens när de ”vibbar”.

Vitafloorbehandlingar ingår för alla inackorderade hästar på Gammelgård.

Några av alla de fördelar som finns med att använda vibrationsgolvet:

 • Ökar blodcirkulationen utan belastning.stall2
 • Behandlar hela hästen under ett pass.
 • Tränar muskulaturen, muskelstyrkan ökar märkbart redan efter bara 10 minuter om dagen i 10 dagar.
 • Mjukar upp muskelstelhet.
 • Läker långt fler skador än vad man på förhand trodde, har visat sig väldigt effektiv på senskador och gaffelbandsskador.
 • Ett stort komplement vid kolikbehandling.
 • Regelbunden behandling med Vitafloor gör att hästen kan utnyttja sin kapacitet maximalt.
 • Konvalescenstiden minskar och hästen tappar inte lika mycket muskelmässigt som den skulle ha gjort utan behandling.
 • Ger hästen ökat välbefinnande.
 • Även för hundar! Se längst ner på sidan.
 • Avslappnande och lugnande, pulsen sänks.

Hur går det till ?

Under behandlingen står hästarna lösa i en vanlig box där vibrationsgolvet är installerat. Detta ger en stor fördel då man kan se hur hästarna beter sig på golvet. Vill de bara gå åt ett håll? Kliar det på ett särskilt ställe? Då kanske blodcirkulationen ökat på det stället. Hästarna visar tydligt om det känns konstigt någonstans. Denna ”konstiga känsla” kommer oftast av att det stället har haft dålig blodcirkulation och när cirkulationen ökar ”kliar” det. Efter ett par behandlingar på golvet brukar sådana beteenden upphöra. Man kan utläsa mycket om hästen när den står och vibbar. För att få hästarna att flytta sig runt i boxen och belasta kroppen på olika sätt har vi även möjlighet att lyfta golvet några cm. Detta för att hästarna ska belasta benen jämt. Eftersom hästarna tycker det är skönt att stå på golvet står de ofta still och somnar nästan. Hästarna står och mumsar på sitt hö, gäspar, frustar, tuggar – alla tecken på att de uppskattar behandlingen och blir lugna och avslappnade.

Hästarna tycker om att gå och vibba, se filmen här på Cat när han går till vibben!

Hästarnas behandling är individuellt anpassad beroende på hästens behov , träningsstatus och eventuell skada. Hästarna får alltid mjukstarta lite för att vänja sig vid golvet. När hästarna har kommit upp i normal behandlingstid står de på golvet 1-3 gånger om dagen i 20 -45 minuter.

Vibrationsbehandlingarna kan förutom att påskynda vissa skadors läkande t.ex. användas för att ”värma upp” en stel häst innan ridning, dvs få igång blodcirkulationen effektivt, efter arbete för att snabbare transportera bort slaggprodukter från musklerna, eller användas i avslappnade syfte.

För att uppnå en bra respons från hästen och en kännbar effekt behövs ett par behandlingar. Därför säljer vi behandlingar i ”5 -10 – eller 20-pack”. Om specifika problem föreligger rekommenderar vi en intensiv behandling i början, med mer än en behandling per besök och minst 10 behandlingar inom en månads tid.

5-korten med enbart en behandling per gång rekommenderar vi främst till hästar utan specifika problem. Inskolningsbehandling ingår första gången.

För gästande hästar kan vi oftast erbjuda en liten grushage att stå i över dagen om man önskar lämna hästen för flera behandlingar. En annan möjlighet är naturligtvis att låta hästen stå uppstallad på Gammelgård för behandling efter ägarens önskemål.

För vibrationsbehandling gäller följande:hästar6

 • Hästen skall ha gällande vaccinering mot hästinfluensa enligt Svenska Ridsports-förbundets eller Svensk Galopps reglementen.
 • Hästen får inte ha varit i kontakt med hästar som uppvisat symptom eller själv uppvisat symptom på smittsamma sjukdomar de senaste 15 dagarna innan varje besök.
 • Hästen ska ha med sig eget hö/hösilage.
 • För hästar som ska stanna över dagen ska även vattenhink, hö, lämpligt utetäcke och eventuell lunch medföras.
 • För hästar som ska stanna över dagen ska grushagen mockas innan hemfärd.
 • Gästande häst får inte komma i kontakt med uppstallade hästar.

Hästar med ridhuskort på Gammelgård har 25% rabatt på behandlingskorten.

5 behandlingar 10 behandlingar 20 behandlingar
1 behandling per besök 800 kr
(160 kr/behandling)
1400 kr
(140 kr/behandling)
2200 kr
(110 kr/behandling)
2 behandlingar per besök,
tillgång till en liten grushage mellan behandlingarna
1000 kr
(100 kr/behandling)
1600 kr
(80 kr/behandling)
2400 kr
(60 kr/behandling)

Priserna inkluderar moms.

Case studies på hästar som har blivit behandlade framgångsrikt med Vitafloor.

Vibrationsgolvet har undersökts på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Nedan finns en kort beskrivning av undersökningen:

Tingbö, Marianne (2005) Termografisk undersökning med samtidig analys av rektaltemperatur, hjärtfrekvens, psykiska reaktioner och specifika blodparametrar av häst som behandlats med vibrationsboxen Vitafloor. Dept. of Large Animal Medicine and Surgery, SLU. Examensarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet) vol. 2005:54. Länk till arbetet

Ett flertal studier inom humanmedicinen har på senare tid dokumenterat positiva effekter av vibrationsbehandling på människa. Vitafloor® systemet, som baseras på helkropps-vibrationsbehandling av häst, har som syfte att användas vid träning av friska hästar och vid rehabilitering av hästar med olika problem associerade till rörelseapparaten. syftet med föreliggande arbete har varit att analysera vad som händer fysiologisk med klinisk friska hästar som behandlas med Vitafloor®. Analysmetoderna som har använts är termografi före och efter behandling, mätning av vissa blodparametrar (CK, Fosfat, Na, K, Cl, Hb, EVF, LPK, Neutrofiler, Eosinofiler, Lymfocyter, Monocyter och Basofiler) rektaltemperatur, hjärtfrekvens, samt klinisk undersökning och observation av hästarnas psykiska reaktioner.Statistisk signifikanta ändringar i hudtemperatur i kotorna och hovarna på frambenen har observerats hos hästarna efter behandling med Vitafloor®.

Vid analysering av blodprov visar kalium en tendens att gå ner, och två av hästarna hade ändringar i CK som är värd att nämna. Inga negativa effekter har observerats vid användning av Vitafloor® och hästarna ser ut att tycka om vibrationsbehandlingen.

gammelgardNumera finns det även vibrationsgolv för hundar. Genom att använda en annan frekvens på vibrationsgolvet än det hästarna använder kan Gammelgårds vibrationsgolv användas till hundar. Hundarna står på golvet i 5-10 minuter åt gången. Ring för mer info.